جزئیات

رویدادهای مرتبط

  • جلسه اول | دورهمی انتقال تجربه | هنرجویان و دانشجویان

  • دورهمی انتقال تجربه | جلسه سوم

  • دورهمی انتقال تجربه | جلسه پنجم

  • کارگاه آموزشی طراحی لندینگ مناسبتی | هفته اول

  • کارگاه آموزشی طراحی لندینگ مناسبتی | هفته دوم

  • کارگاه آموزش تجربه محور | اپلیکشین بهمراه از کجا شروع شد!!!