جزئیات

رویدادهای مرتبط

  • دورهمی انتقال تجربه | جلسه سوم

  • دورهمی انتقال تجربه | جلسه چهارم

  • دورهمی انتقال تجربه | جلسه پنجم

  • کارگاه آموزشی طراحی لندینگ مناسبتی | هفته اول

  • کارگاه آموزشی طراحی لندینگ مناسبتی | هفته دوم

  • کارگاه آموزش تجربه محور | اپلیکشین بهمراه از کجا شروع شد!!!

  • رویداد رقابتی راستی آزمایی و صحت سنجی بخش استعدادیابی سومین دوره مسابقات متنو