کارگاه آموزش تجربه محور | معماری اطلاعات و سیستم در اپلیکشین بهمراه