دورهمی دوستانه شرکت های آی تی مستقر در پارک علم و فناوری کاشان

+19 شرکت کننده