• کارگاه آموزش تجربه محور | معماری اطلاعات و سیستم در اپلیکشین بهمراه

  خصوصی گروه

  فعال 9 ماه پیش

  یک ورزش معمولاً به عنوان یک فعالیت ورزشی تعریف می شود که شامل درجاتی از مسابقات ، مانند تنیس یا بسکتب... مشاهده بیشتر

 • اهدای جوایز بخش استعدادیابی سومین دوره مسابقات متنو

  خصوصی گروه

  فعال 9 ماه پیش

  یک ورزش معمولاً به عنوان یک فعالیت ورزشی تعریف می شود که شامل درجاتی از مسابقات ، مانند تنیس یا بسکتب... مشاهده بیشتر

 • ورکشاپ آموزش تجربه محور | پلتفرم اتیکت از کجا جذب سرمایه کرد !!!

  خصوصی گروه

  فعال 9 ماه پیش

  یک ورزش معمولاً به عنوان یک فعالیت ورزشی تعریف می شود که شامل درجاتی از مسابقات ، مانند تنیس یا بسکتب... مشاهده بیشتر

 • مشاوره کسب و کاری و آشنایی با مسیرشغلی رشته کامپیوتر

  خصوصی گروه

  فعال 9 ماه پیش

  یک ورزش معمولاً به عنوان یک فعالیت ورزشی تعریف می شود که شامل درجاتی از مسابقات ، مانند تنیس یا بسکتب... مشاهده بیشتر

 • دورهمی انتقال تجربه | جلسه پنجم

  خصوصی گروه

  فعال 9 ماه پیش

  یک ورزش معمولاً به عنوان یک فعالیت ورزشی تعریف می شود که شامل درجاتی از مسابقات ، مانند تنیس یا بسکتب... مشاهده بیشتر

 • رویداد رقابتی راستی آزمایی و صحت سنجی بخش استعدادیابی سومین دوره مسابقات متنو

  خصوصی گروه

  فعال 9 ماه پیش

  یک ورزش معمولاً به عنوان یک فعالیت ورزشی تعریف می شود که شامل درجاتی از مسابقات ، مانند تنیس یا بسکتب... مشاهده بیشتر

 • کارگاه آموزش تجربه محور | اپلیکشین بهمراه از کجا شروع شد!!!

  خصوصی گروه

  فعال 9 ماه پیش

  یک ورزش معمولاً به عنوان یک فعالیت ورزشی تعریف می شود که شامل درجاتی از مسابقات ، مانند تنیس یا بسکتب... مشاهده بیشتر

 • دورهمی و هم‌اندیشی مشاوران تحصیلی با اساتید رشته کامپیوتر | گروه دوم

  خصوصی گروه

  فعال 9 ماه پیش

  یک ورزش معمولاً به عنوان یک فعالیت ورزشی تعریف می شود که شامل درجاتی از مسابقات ، مانند تنیس یا بسکتب... مشاهده بیشتر

 • دورهمی انتقال تجربه | جلسه چهارم

  خصوصی گروه

  فعال 9 ماه پیش

  یک ورزش معمولاً به عنوان یک فعالیت ورزشی تعریف می شود که شامل درجاتی از مسابقات ، مانند تنیس یا بسکتب... مشاهده بیشتر

 • دورهمی انتقال تجربه | هنرجویان رشته کامپیوتر هنرستان کتابچی

  خصوصی گروه

  فعال 9 ماه پیش

  یک ورزش معمولاً به عنوان یک فعالیت ورزشی تعریف می شود که شامل درجاتی از مسابقات ، مانند تنیس یا بسکتب... مشاهده بیشتر