رویدادها

04 تیر 1401
26 خرداد 1401

ورکشاپ آموزش تجربه محور | پلتفرم اتیکت از کجا جذب سرمایه کرد !!!

  • 23 خرداد 1401

  روز دوشنبه 23 خرداد، به همراه تیم شتابدهنده متنو و چند تن از علاقه

جزئیات رویداد
23 خرداد 1401
11 خرداد 1401
09 خرداد 1401
29 اردیبهشت 1401
کارگاه آموزش تجربه محور | اپلیکشین بهمراه از کجا شروع شد!!!

کارگاه آموزش تجربه محور | اپلیکشین بهمراه از کجا شروع شد!!!

  • 26 اردیبهشت 1401

  در اولین ورکشاپ آشنایی با «بهمراه» که در دانشگاه آزاد کاشان برگزار شد، دو

جزئیات رویداد
26 اردیبهشت 1401
25 اردیبهشت 1401
19 اردیبهشت 1401
18 اردیبهشت 1401
29 فروردین 1401
18 فروردین 1401
08 فروردین 1401
25 اسفند 1400
23 اسفند 1400
22 اسفند 1400
16 اسفند 1400
07 بهمن 1400
01 بهمن 1400
27 دی 1400
09 دی 1400

Your content added to all pages (not posts).