پدران آسمانی
دایره المعارف نوع سایت
خروجی وب مخصوص موبایل یک نرم افزار چندمنظوره برای جداول مسئولیت
CodeIgniter php mvc پلتفرم
سه هفته کاری مدت ساخت
آقای رئیسی کارفرما
پشتیبانی از یک پایگاه داده بزرگ با بیشترین سرعت ، نسخه موبابل مورد ویژه
اتمام وضعیت
صفحه اصلی پیش نمایش