دماپارس
دماپارس نوع سایت
فروشگاه اینترنتی محصولات گرمایشی و سرمایشی بهمراه اخبار مقایسه محصولات و امکانات خاص دیگر مسئولیت
CodeIgniter PHP MVC پلتفرم
یک ماه کاری مدت ساخت
آقای صالحین کارفرما
مقایسه محصولات ، پرداخت اینترنتی مورد ویژه
اتمام وضعیت
صفحه اصلی پیش نمایش