اریسنما
فروشگاه ساز اینترنتی نوع سایت
تصحیح کدهای مدیریت ، مدیرییت سایت ، تغییر کدهای تبلیغاتی، اسکریپت ساخت ساب دامین، قالب های گوناگون برای فروشگاه، سیستم اتصال به سایت هموار و ... مسئولیت
CodeIgniter PHP MVC پلتفرم
یک ماه کاری مدت ساخت
آقای صدیقیان و آقای صدیقیان کارفرما
ارتباط سایت با سیستم پست سایت هموار به صورت اتوماتیک و ایجاد ساب دامین بصورت خودکار مورد ویژه
مرحله تست نهایی وضعیت
صفحه اصلی - قسمت مدیریت - قالب یک فروشگاه - قالب دو فروشگاه - قالب سه فروشگاه پیش نمایش