دانشگاه آزاد بادرود
پرتال خبری دانشگاه آزاد بادرود نوع سايت
پرتال خبری دانشگاه، معرفی دانشگاه و هیئت های علمی و همچنین اطلاع رسانی ها مسئوليت
Joomla 1.5 farsi (free php CMS) پلتفرم
یک هفته کاری مدت ساخت
دانشگاه آزاد بادرود کارفرما
تحویل وضعیت
صفحه اصلی - قسمت مدیریت با نام کاربری admin و رمز عبور qazwsx123 پیش نمایش